BALLKAN & PRISHTINA OPEN

Vendi:

Golden Restaurant, Prishtine

Fillon:

14.06.2024

Mbaron:

20.06.2024

Time control type:

Standard

Emri Vendi Fillon Mbaron
KAMPIONATI INDIVIDUAL PЁR GRUPMOSHA TЁ REJA Prishtine 22.06.2024 30.06.2024
LIGA E DYTЁ E KOSOVЁS PЁR KLUBE Capital Gate, Prishtine 25.05.2024 29.05.2024
SUPER LIGA E KOSOVЁS PЁR KLUBE Capital Gate, Prishtine 17.05.2024 22.05.2024

Kalendari

Emri
Vendi
Prishtine
Fillon
22.06.2024
Mbaron
30.06.2024
Emri
Vendi
Capital Gate, Prishtine
Fillon
25.05.2024
Mbaron
29.05.2024
Emri
Vendi
Capital Gate, Prishtine
Fillon
17.05.2024
Mbaron
22.05.2024

PARTNERËT