Kalendari

Emri Vendi Fillon Mbaron
Kampionati Individual i Kosovës për veteran 2024 Prishtine 20.01.2024 26.01.2024
KUPA Individuale e Kosovës 2024 Prishtine 03.02.204 10.03.2024
Turneu Ndërkombëtar”Përvjetori i Pavarësisë” Prishtine 18.02.2024 19.02.2024
Turneu Ndërkombëtar”KUPA e ADEM JASHARIT” Prishtine 03.03.2024 04.03.2024
Liga e Dytë e Kosovës’2023 Prishtinë 27.05.2023 31.05.2023
Super Liga e Kosovës ‘2023 Prishtinë 06.05.2023 11.05.2023
Kampionati Individual Evropian për femëra 2023 Petrovac, Mali i Zi 17.03.2023 30.03.2023
Kampionati Individual Evropian 2023 Vrnjacka Banja, Serbi 02.03.2023 14.03.2023
Emri
Vendi
Prishtine
Fillon
20.01.2024
Mbaron
26.01.2024
Emri
Vendi
Prishtine
Fillon
03.02.204
Mbaron
10.03.2024
Emri
Vendi
Prishtine
Fillon
18.02.2024
Mbaron
19.02.2024
Emri
Vendi
Prishtine
Fillon
03.03.2024
Mbaron
04.03.2024
Emri
Vendi
Prishtinë
Fillon
27.05.2023
Mbaron
31.05.2023
Emri
Vendi
Prishtinë
Fillon
06.05.2023
Mbaron
11.05.2023
Emri
Vendi
Petrovac, Mali i Zi
Fillon
17.03.2023
Mbaron
30.03.2023
Emri
Vendi
Vrnjacka Banja, Serbi
Fillon
02.03.2023
Mbaron
14.03.2023

PARTNERËT