Se shpejti Shkolla e Shahut ” DARDANIA”

24/08/2022

Me 15 Shtator 2022, ora 18 fillon punën” Shkolla e Shahut Dardania”.
Orari mësimor është 4 ditë në javë, nga e Hëna në të Enjten nga ora 18:00 deri 20:00 me
trajner të certifikuar nga FIDE. 
Orët mësimore zhvillohen në ‘Salla e Federatës së Shahut të Kosovës’ – Pallati i Rinisë dhe
Sporteve, Prishtinë.
REGJISTROHU!
Për tu regjistruar apo më shumë informacion vizito faqen “Shkolla e Shahut Dardania”

Web: www.dardania-rks.com
Facebook: dardania-rks.com
email: shkolla@dardania-rks.com
email: info@dardania-rks.com
tel: +38348344343